Εταιρική υπευθυνότητα

H tradenow στοχεύοντας στην υπεύθυνη λειτουργία της διαδικτυακής της πλατφόρμας, αναπτύσσει τις εργασίες της σε 4 βασικούς άξονες που απευθύνονται στον πελάτη, τον εργαζόμενο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι άξονες της εταιρικής μας υπευθυνότητας είναι:


Υπευθυνότητα στις συναλλαγές

Έχοντας στο κέντρο των εργασιών της τις συναλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών και ακινήτων, η εταιρεία ενεργεί υπεύθυνα απέναντι στον καταναλωτή διασφαλίζοντας απόλυτα, με ειδικά συστήματα το απόρρητο των ανταλλαγών καθώς και την υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα


Υπεύθυνες υπηρεσίες

Η εταιρεία παρέχει υπεύθυνες υπηρεσίες στον χρήστη της πλατφόρμας σε όλα τα επίπεδα. Η υλοποίησή της έγινε βάσει σχεδιασμού και ανάλυσης για την ορθή διαχείριση κινδύνων, έτσι ώστε ο χρήστης να λαμβάνει τις πιο υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες που να τον ικανοποιούν πλήρως. Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο στάδιο της ανταλλαγής είναι η αξιολόγηση του αποτελέσματος, με την οποία ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει το προϊόν ή την υπηρεσία που έλαβε και να βοηθήσει στη βελτίωση της πλατφόρμας και των ανταλλαγών. Τέλος ο λογιστικός έλεγχος της πλατφόρμας γίνεται από εταιρεία ορκωτών λογιστών. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης στο σύνδεσμο: Όροι χρήσης


Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Πιστεύοντας ότι η εταιρεία μας είναι αναπόσπαστο μέρος των κοινωνιών που δραστηριοποιείται προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και να διατηρούμε τις καλύτερες σχέσεις με όλους, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική μας επίδοση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε παράλληλα την κοινωνική συνοχή γι’ αυτό πιστεύουμε πως τα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζεται να συνεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις μαζί. Οι δράσεις μας είναι στοχευμένες σε αυτό.


Κοινωνική αλληλεγγύη

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης ενός δικτύου αλληλεγγύης προς τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, η tradenow παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tradenow.gr, σε εθελοντικούς οργανισμούς, ιδρύματα και συλλόγους με κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο. Παράλληλα βοηθά στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους μέσω της δυνατότητας που παρέχει στα μέλη για απευθείας προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και με τη δωρεάν διάθεση πόντων ως μέσου για την πραγματοποίηση ανταλλαγών.

Spotlight