Η εταιρεία

Η ανταλλακτική οικονομία πιο σύγχρονη και εύκολη από ποτέ!

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος κάλυπτε τις ανάγκες του με τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το ανταλλακτικό εμπόριο αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των πρώτων κοιτίδων πολιτισμού.

Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης μετρητών, η ανταλλαγή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού παρέχει την δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς χρήση μετρητών!

Αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, δημιουργήσαμε την πρώτη αυτοματοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και ακινήτων – tradenow: Μία διαδικτυακή αγορά ανταλλαγών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζει την ανταλλαγή και την κάνει πιο εύκολη από ποτέ!

Σε αυτή τη νέα διαδικτυακή αγορά τα μέλη μπορούν να ανταλλάξουν προϊόντα, υπηρεσίες και ακίνητα ίσης αξίας αλλά και διαφορετικής με τη χρήση ενός εναλλακτικού νομίσματος (Trade Point) για τη κάλυψη της υπολειπόμενης αξίας.

Μέσα από το αυτοματοποιημένο σύστημα αντιστοίχησης της tradenow, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους πόρους και να κερδίσουν νέους πελάτες. Για τους ιδιώτες η tradenow είναι ένα νέο μέσω δικτύωσης που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν ό,τι θέλουν μέσω της ανταλλαγής.

Η γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στην πλατφόρμα και η εύκολη χρήση της κάνουν την διαδικασία της ανταλλαγής μια ξεχωριστή διαδικτυακή εμπειρία. Ταυτόχρονα, η εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης αναλύει τις ανάγκες των μελών και επιτυγχάνει την επάρκεια της πλατφόρμας σε προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ανταλλαγών.


Το όραμα μας

Να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ανταλλαγής που θα αλλάξει τον τρόπο ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.Ο σκοπός μας

Να παρέχουμε στους πελάτες μας την πιο ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία ανταλλαγής, μέσα από μία μοναδική διαδραστική εμπειρία με επίκεντρο την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.Οι αξίες μας

Trust - Εμπιστοσύνη
Ενεργούμε με σεβασμό και εμπιστοσύνη στη κοινωνία

Reciprocity - Ανταποδοτικότητα
Πιστεύουμε στην ανταποδοτικότητα ως τρόπος ζωής

Anticipation - Προσδοκία
Λειτουργούμε με επίκεντρο τη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας

Dedication - Αφοσίωση
Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη μας

Ethics - Ηθικοί κανόνες
Είμαστε ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός που λειτουργεί με κανόνες ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Spotlight